Mat -- allt om matkalendern!

 

About Mat

Allt om matkalendern!

Vi pratar om hur man anvšnder den, hur den kan fŲrbšttras, vad som inte funkar, och mer.

Allting som har anknytning till matkalendern šr všlkommet att luftas pŚ listan. ÷ppen fŲr alla som šr intreserade.

FŲr att se tidigare postade mail till listan, se arkivet!

Using Mat
To post a message to all the list members, send email to mat@cool.haxx.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Mat

Subscribe to Mat by filling out the following form.

  Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  

Mat Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administrat√∂rsadress: L√∂senord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Mat), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Mat administreras av daniel at haxx.se
Administrativ sida för Mat (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på cool.haxx.se

Delivered by Mailman
version 2.1.22
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered